Information

Beløbsgrænser

 Beskatning af fri bil
 2010
2011 
 
 
 
- op til kr. 300.000, dog mindst kr. 160.000...........................................
 25%
 25%
- resterende over kr. 300.000..............................................................
 20%
 20%
 
 
 
Beskatningsgrundlaget er nyvognsprisen. I fjerde indkomstår efter 1. registreringsdato er beskatningsgrundlaget dog 75% af nyvognsprisen.
 
 
 
 
 
Er bilen brugt og mere end 3 år efter 1. indregistrering, anvendes anskaffelsessummen.
 
 
 
 
 
Erhvervsmæssig kørsel i egen bil
 
 
 
 
 
For de første 20.000 km er satsen pr. km kr.........................................
 3,56
 3,67
For de efterfølgende km derudover er satsen pr. km kr.........................
 1,90
 2,00
 
 
 
Det er vigtigt at bemærke, at såfremt man kører for arbejdsgiver og samtidig er selvstændig erhvervsdrivende, så har man i begge tilfælde en grænse på 20.000 km.
 
 
 
 
 
Erhvervsmæssig kørsel på cykel/knallert
 
 
 
 
 
For kørsel på cykel/knallert er satsen pr. km kr....................................
 0,48
 0,49
 
 
 
Befordringsfradrag (kørsel til og fra arbejde)
 
 
 
 
 
For 0 - 24 km er satsen pr. km kr.......................................................
 0,00
 0,00
For 25 - 100 km er satsen pr. km kr...................................................
 1,90
 2,00
Over 100 km er satsen pr. km kr........................................................
 0,95
 1,00
Over 100 km i udkantskommuner er satsen pr. km kr...........................
 1,90
 2,00
 
 
 
Derudover er der særlige regler for anvendelse af kollektiv trafik, passage af broer mv.
 
 
 
 
 
Rejsegodtgørelse (kost og logi) 
   
 
 
 
Logi pr. døgn kr................................................................................  
 195,00
 195,00
Kost pr. døgn kr................................................................................
 455,00
 455,00
kost pr. påbegyndt time efter første døgn kr........................................
 18,96
 18,96
 
 
 
Maksimalt fradragsret for rejsegodtgørelse.........................................
 50.000,00
 50.000,00
 
 
 
Derudover er der mulighed for at få 25% godtgørelse til små fornødenheder. 
 113,75
 113,75
Dette gælder kun, hvor arbejdsgiver betaler kost efter regning.
 
 
 
VelkommenProfilYdelserPriserInformationKontakt os